Будь хто має право звернутися до Черкаської районної державної адміністрації із запитом на інформацію, розпорядником якої є адміністрація, – незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, а також без пояснення причини подання запиту.

✍ Письмовий запит подається в довільній формі.
Для зручності можна, за бажанням запитувача, скористатися наступною формою.

✉ Адреса для направлення письмових запитів:
м. Черкаси, 18003, 
вул. В’ячеслава Чорновола, 157
✉ Електронна адреса: vvp_chrda@ukr.net (будь ласка, зазначте у темі повідомлення, що це – запит на інформацію).

Інформація на запит надається безкоштовно.


Запит на інформацію має містити:
ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;
загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:
розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону України “Про доступ до публічної інформації”;
не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19  Закону України “Про доступ до публічної інформації”.


Відповідь на запит на інформацію надається не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.
Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.
У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, Черкаська районна державна адміністрація може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

Advertisements