▶ Закон України “Про доступ до публічної інформації”

▶ Форма для подання запиту на отримання публічної інформації

▶ Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних”

▶ Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію”

▶ Розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні”

▶ Наказ Національного агентства України з питань державної служби “Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування”

▶ Наказ Міністерства юстиції України “Про затвердження Порядку долучення до архівних документів спростування недостовірних відомостей про особу, що містяться в цих документах”

Advertisements